Srovnání rychlosti pluginů pro komentáře od Royal Pingdom

Royal Pingdom zkoumala pět nejpopulárnějších pluginů pro komentáře – WordPress, LiveFyre, IntenseDebate, Disqus a Facebook. Zkoumaných ukazatelů bylo několik. Předně výzkumníky zajímalo, kolik souborů jednotlivé pluginy potřebují při načítání stránky stáhnout. WordPress potřeboval nejméně, jen šest, další pluginy stahovaly souborů devět a jedenáct. Nejnáročnější byl plugin od Facebooku, který stahoval souborů hned čtrnáct.

Počet souborů ovšem zcela nevypovídal o celkovém objemu dat. Ten byl podle dalších zjištění u všech pluginů kromě Facebooku v rozmezí několika kB. WordPress měl opět nejméně, 116 kB, LiveFyre 120 kB, Disqus 122 kB a IntenseDebate 128 kB. Facebook vyčníval trochu zásadněji, jeho plugin stahoval 162 kB dat. Jak se ale zjistilo dál, ani objem dat jednoznačně neurčuje to nejzásadnější, tedy rychlost, s jakou se jednotlivé pluginy načítají.

Výzkumníci k tomuto účelu zkoušeli hned tři lokace na různých místech světa, Dallas, New York a Amsterdam. V jednotlivých lokacích se rychlost pluginů lišila, ve všech byl ale nejrychlejší WordPress, který vyhrál také při výsledném zprůměrování tří naměřených rychlostí. Jako nejpomalejší vyšel z klání Facebook, v průměru ale byl jen asi o půl vteřiny pomalejší než WordPress a v Amsterdamu byl rychlejší než Disqus.

Výsledky srovnání rychlostí pluginů pro komentáře

Výzkum se ovšem nezaměřoval na srovnávání dalších vlastností pluginů pro komentáře, namátkou třeba toho, ve kterých z nich diskutující byli nejaktivnější, nebo zda některé měly větší vliv na průběh diskuze. Jen na základě rychlosti načítání tak nelze nejvhodnější plugin pro komentáře zvolit, přestože jde bezpochyby o jeden z podstatných ukazatelů. Nakonec, rychlosti jednotlivých pluginů byly natolik srovnatelné, že právě ony další charakteristiky budou při rozhodování hrát klíčovou roli.

Via RP