Srovnání: Které sociální sítě jsou nejlepší pro personalisty

Většina personalistů, kteří mají účet na více než jedné sociální síti, se hlásí k LinkedIn, Twitteru i Facebooku zároveň, takových je 21 procent. Následuje kombinace LinkedIn a Twitter (19 procent) a kombinace LinkedIn a Facebook (10 procent). Jen jedno procento využívá Facebook a Twitter, aniž by využívali LinkedIn, a stejně tak po jednom procentu personalistů využívá samostatně buď jen Facebook, nebo Twitter. Naopak LinkedIn využívá samostatně vůbec největší skupina lovců talentů, 48 procent. Tato čísla zároveň také demonstrují sílu, kterou jednotlivé sociální sítě pro nábor vhodných adeptů pro pracovní pozice mají.

Na LinkedIn je obecně snazší získat publikum z řad potenciálních zaměstnanců, neboť rychlost navazování kontaktů převyšuje Facebook i Twitter (na Twitteru nicméně roste počet vazeb rychleji než na Facebooku). V celkovém součtu také zprostředkovává mnohem více zobrazení nabídek práce než zbývající dvě sítě a chodí přes něj mnohem víc odpovědí projevujících zájem o pracovní pozici. Zobrazení nabídek je na LinkedIn 6krát více než na Facebooku a odpovědí přijde dokonce 9krát víc.

Oproti Twitteru má LinkedIn zobrazení nabídek v průměru trojnásobek a přijde také třikrát tolik odpovědí. Přesto ale má Twitter jednu přednost – jeho uživatelé odpovídají na nabídky práce třikrát častěji než uživatelé LinkedIn a osmkrát častěji než uživatelé Facebooku. Celkově vyšší počet odpovědí z LinkedIn je v tomto ohledu způsoben jen tím, že lovci talentů mívají na Twitteru mnohonásobně méně kontaktů.

Via BullhornReach