Soudní obsílky přes Facebook? V Británii již oficiálně

Rozhodnutí Vysokého dvora spravedlnosti, jak se jeden z nejvyšších soudů pro Anglii a Wales jmenuje, přináší v Británii vůbec poprvé na takto vysoké soudní úrovni možnost doručování přes Facebook.

Jedna ze stran sporu v projednávané záležitosti byla nedostupná, pokusy doručit jí písemnosti běžným způsobem byly opakovaně neúspěšné. V úvahu nepřicházel ani e-mail, který je v Británii k těmto účelům již běžně používaným nástrojem, soud totiž e-mailovou adresu účastníka neznal. Protože soudce na základě informací z profilu Fabia de Biase na Facebooku věděl, že je zde aktivním uživatelem, rozhodl se doručit potřebné písmnosti přes sociální síť.

„Je to vcelku přirozený vývoj. Vysoký dvůr již dříve rozhodl, že žalobu je možné doručit přes Twitter, k umožnění doručování přes Facebook již je jenom krůček,“ řekl Jenni Jenkins, právník, který ve sporu vystupuje jako zástupce jedné ze stran.

Vzhledem k tomu, že v Británii je přikládána soudním rozhodnutím obecná právní závaznost, přináší vývoj ve zmiňovaném případě možnost doručovat přes Facebook i běžným britským soudům.

Via AF