Sociální reklama dosáhne 8 miliard do roku 2015

K takovým závěrům dospěli v nové předpovědi analytici BIA/Kelsey. Celkové výdaje na reklamu na sociálních médiích by se měly vyšplhat z 2,1 miliardy dolarů v minulém roce na 8,3 miliardy v roce 2015. Z toho většinu bude tvořit display reklama v hodnotě 7,7 miliardy. Většina tržeb z display reklamy by měla připadnout, nepříliš překvapivě, Facebooku.

Vzrůst mají ale i další segmenty, které loni nedosáhly víceméně na žádné měřitelné tržby. Sem zařadili analytici BIA/Kelsey například promoted produkty na Twitteru. Tento typ placené reklamy by do roku 2015 měl v součtu dosáhnout na 600 milionů dolarů.

Předpověď zahrnuje pouze přímé reklamní produkty, do odhadů se tedy nezapočítává prodej virtuálního ani jiného zboží přes sociální média ani placené služby sociálního marketingu.

Via BIA