Sledujte příspěvky z Google+ přes RSS čtečku

Přes PlusFeed je možné vygenerovat unikátní URL pro každého uživatele Google+. Zadáním tohoto URL do libovolné RSS čtečky docílíte, že bude sledovat všechny veřejné příspěvky z profilu uživatele, k němuž se unikátní číslo váže.

  • URL bude vypadat takto: http://plusfeed.appspot.com/*unikátní číslo uživatele*.
  • Číslo naleznete v URL uživatelského profilu. Například v profilu šéfa projektu Google+ Vica Gundotry, který najdete na adrese https://plus.google.com/107117483540235115863, jde o číslo „107117483540235115863“.
  • Jeho veřejné příspěvky by tak přes RSS bylo možné sledovat pomocí URL http://plusfeed.appspot.com/107117483540235115863.

PlusFeed funguje poměrně rychle, příspěvky se v čtečce objevují bez delší časové prodlevy.

Via TNW