Prohlížení Facebooku zvyšuje sebevědomí

Podle studie Amy Gonzales and Jeffreyho Hancocka publikované v magazínu specializovaném na vliv internetu a virtuální reality na lidské chování zvyšují už pouhé tři minuty surfování na Facebooku výrazně naše sebevědomí. Pokus probíhal se 63 studenty americké univerzity.

Ti byli rozděleni na dvě skupiny. Jedna skupina se dívala na černou obrazovku, druhá se pohybovala na sociální síti. Po třech minutách byl všem účastníkům předložen k vyplnění dotazník zkoumající jejich sebevědomí. Zatímco ti, kdo se dívali na černou obrazovku, měli sebevědomí na běžné úrovni, jejich kolegové, kteří strávili přechozí chvilky na Facebooku, vykazovali znaky sebevědomí zvýšeného.

„Na rozdíl od zrcadla, které nám připomíná kdo skutečně jsme a může na sebevědomí mít negativní efekt […] Facebook ukazuje naši pozitivní verzi,“ říká k tomu Jeffrey Hancock.

Dá se dovodit, že vliv na zvýšené sebevědomí má i to, že na sociální síti a ve virtuální realitě obecně se člověk může více stylizovat, aby působil takovým dojmem, jakým chce. Zvýšené sebevědomí je tak vlastně odrazem toho, že se cítí být více tím, kým si být přeje.

Via ST