Proč lidé používají geolokační služby

Pokud by tento údaj skutečně odpovídal realitě, jedná se o poměrně velkou část uživatelů. Je nicméně třeba si uvědomit, že otázka zněla, zda geolokační služby někdy využili, třeba i jednou, ne zda je užívají pravidelně. V rámci tohoto vzorku lidí, tedy těch, kteří někdy geolokaci využili, byly jako nejpopulárnější varianty zmíněny služby Facebook Places (42 procent), Lattitude (27 procent) a Foursquare (25 procent).

Zároveň se ukázalo, že hlavními důvody pro užívání geolokace je udržování sociálních kontaktů, nalezení místa, které má ráda známá a důvěryhodná osoba, a také sledování svých cestovních návyků v čase. Zatímco alespoň jeden z těchto tří důvodů stál za užíváním lokalizačních služeb ve více než třech čtvrtinách případů, hraní a slevy se dohromady podílely jen asi jednou sedminou.

To by mohlo znamenat, že by marketéři měli přehodnotit způsob, jakým se uživatele v rámci geolokačních služeb snaží zaujmout, aby více odpovídal jejich preferencím. Naopak ti, kdo geolokační služby neužívali, uváděli jako důvody nejčastěji obavy o soukromí, nejasný zisk z takového užívání a jeho celkovou nepotřebnost.

Via RRW