Pro mladé je smartphone bez ohledu na příjmy samozřejmostí

Nielsen provedl studii, v níž analyzoval, v jakých věkových skupinách a příjmových kategoriích se pohybují majitelé chytrých telefonů. Nepříliš překvapivě studie potvrdila, co si asi myslel leckdo – chytré telefony mají častěji mladí a nejspíš ti, kteří na ně mají peníze, takže obvykle vyšší příjmové skupiny. Zatímco v rámci celého zkoumaného vzorku 20 tisíc amerických mobilních uživatelů mělo chytrý telefon 48 procent dotázaných, ve věkové skupině 18-24 let to bylo 62 procent a mezi uživateli ve věku 25-34 dokonce 66 procent.

Penetrace chytrých telefonů v celé mobilní populaci a mezi majiteli nových přístrojů

Pokud jde o jednotlivé věkové kategorie v závislosti na příjmech, byl mezi nimi ve vlastnictví chytrých telefonů ohromný rozdíl. Zatímco mezi nejmladšími od 18 do 24 let mělo v nejnižší příjmové skupině (pod 15 tisíc dolarů ročně) smartphone 53 procent subjektů a v nejvyšší příjmové skupině (nad 100 tisíc dolarů ročně) 77 procent, u nejstarších mobilních uživatelů nad 65 let to bylo jen 16 procent mezi nejchudšími a 38 procent mezi nejbohatšími.

Rozhodujícím faktorem pro vlastnictví chytrého telefonu už tedy není příjem (přestože jde o vlivný faktor), ale věk, jak je ostatně dobře vidět z následujícího grafu. I ti nejchudší mladí mají více chytrých telefonů než nejbohatší staří.

Vlastnictví chytrých telefonů podle věku a příjmu

Via Nielsen