Přihlaste se do letošních Internet Effectiveness Awards

Ceny IEA 2011 jsou uznáním, že vítězové dokáží využít digitální média ke vzniku nových způsobů podnikání, k poskytování svých služeb on-line, k lepší komunikaci se zákazníky, se zaměstnanci či občany, a dokáží přitom dosáhnout skutečných výsledků. Přihlášena mohou být jakákoli softwarová a kreativní řešení využívající internet a to v době od 1. května do 30. června 2011. Vyhlášení vítězů pak proběhne 27. září 2011 na slavnostním maškarním galavečeru.

Soutěžit mohou řešení spuštěná v letech 2010-2011 nebo ta, u nichž v tomto období došlo k výrazné inovaci ve strategii, funkcionalitě nebo formě. Přihlásit lze pouze řešení orientovaná na český trh, české občany nebo řešení českých zadavatelů, která jsou orientována na světové trhy, avšak jsou využívána i v rámci ČR.

Každé řešení může soutěžit až ve třech kategoriích, kterých je celkem 15:  Charita, lidská práva a životní prostředí, Business to Business, iDNES kategorie čtenářů, Auto-moto, Spotřební zboží a služby, Bankovnictví a finance, Nejlepší užití mobilního marketingu, Nejlepší mobilní aplikace, Nejlepší využití sociálních sítí a virálního marketingu, Nejlepší použití videa, Nejlepší užití on-line prodeje, Nejlepší mediální kampaň, Nejlepší portál, Ocenění za inovace, Grad Prix.

Porota vybírá vítězná řešení na základě jejich efektivity – hledí na konkrétní výsledky a úspěchy, kterých řešení dosáhla prostřednictvím digitálních médií. Měřítkem je celkový úspěch vztažený k nákladům na projekt. Téměř tři desítky porotců tvoří zástupci novinářů z odborných médií, odborníků z profesních asociací, nezávislých odborníků, odborníků z akademické sféry i manažeři úspěšných on-line projektů. Každý přihlašovatel má současně právo vyřadit až dva porotce z hodnocení svého přihlášeného projektu.

Mediálním partnerem soutěže jsou i Tyinternety.cz.