Překvapivý výzkum: wi-fi záření zabíjí stromy

Přitom se v rámci studie ukázalo, že podobnými znaky, tedy prasklinami, pokřivením růstu či odumírajícími listy, trpí až 70 procent stromů v městských oblastech západní Evropy. Před pouhými pěti lety to bylo jen deset procent. Dotčené stromy zároveň nevykazovaly žádné známky parazitické infekce.

Při pokusu bylo dvacet stromů po tři měsíce vystavováno různým druhům záření z různých vzdáleností. U stromů, na nichž bylo testováno wi-fi záření, začaly odumírat důležité části listů. Stejný druh záření také dokázal zpomalit růst kukuřice.

Ačkoli na poškození stromů mohou mít dopad i další negativní jevy ve městě, třeba zvýšená koncentrace automobilů a mobilního záření, možnost, že wi-fi záření skutečně poškozuje tkáň listů, hodlají vědci dále zkoumat.

Via RRW