Představujeme nový cyklus seminářů o sociálním marketingu

Po loňském uspořádání vůbec první konference věnované pouze sociálním médiím u nás se rozhodli její organizátoři Jakub Svoboda z Tyinternety.cz, Pavel Hacker a Andrea Bendáková uspořádat cyklus sedmi odborných seminářů Social Marketers Seminars. Ty budou zaměřeny na marketing v komunitním prostředí, ale vždy v širším kontextu. Tedy nikoli na detaily práce s jednotlivými kanály, ale na strategické využití v marketingu, legislativní otázky, nastavení, měření a vyhodnocování cílů či zapojení do celkové komunikační strategie firmy.

První seminář, který se koná 24. února 2011 od 14:45, je věnován úskalím organizace soutěží online. Téma z legislativního pohledu rozebere Václav Schovánek z AK Schovánek. Prostředí Facebooku a jeho obsáhlým obchodním podmínkám se bude věnovat Pavel Prouza z Brandz Friendz, tradičnější nástroj organizace online soutěží, mikrostránky, budou hlavním tématem prezentace majitele agentury SYMBIO Roberta Haase.

Z dalších témat seminářů pak vybíráme problematiku rozdělení kompetencí při správě firemních SM kanálů, e-commerce a sociální média, analytiku, strategické plánování a sociální média a mobilní zařízení.

Na co se těšit?

Semináře budou zpravidla postaveny na třech řečnících, kteří se s danou problematikou setkávají ve své denní agenturní praxi nebo ji úspěšně vyřešili v rámci pracovních povinností. Netradičně je téměř polovina času semináře věnována následující diskusi, dotazům z publika, rozboru připravených případových studií všemi zúčastněnými či networkingu. Místo konání bude stejně jako konference ve filmovém sále, a to v čerstvě zrekonstruovaném kině Atlas na Florenci, po akci následuje občerstvení a afterparty.

Organizátoři věří, že témata pokryjí řadu problémů, se kterými se dnes marketéři denně setkávají. Některá z nich jsou určena spíše specialistům na daný segment marketingové komunikace, ale většina témat by měla být atraktivní pro zadavatele, marketingové komunikační agentury i specialisty na sociální média.

Cyklus Social Marketers Seminars vzniká za podpory hlavního partnera Nokia Czech Republic a partnerů Brandz Friendz, Nydrle.Digital a Falanxia. Mediálními partnery jsou server Médiář.cz a deník E15.