Podle studie MasterCard není svět na mobilní platby připraven

MasterCard v každé ze 34 zemí hodnotil celkem šest ukazatelů, jejichž ohodnocení se následně složilo do celkového skóre pro danou zemi od nuly do sta. Jako hranici, po jejímž překročení byla představitelná masová adopce mobilních plateb, stanovila karetní společnost 60 bodů. Se skóre 46,5 zvítězil Singapur, přes 40 bodů měly ještě Spojené státy, Kanada a na první pohled trochu nečekaně africká Keňa.

Mobilní platby se zkoumaly ve třech oddělených kategoriích – mobilní komerce, point of sale (tedy především placení na pobočkách) a P2P platby (vzájemné převody mezi spotřebiteli). Ukazatele zkoumané pro účely bodového ohodnocení byly následující:

  • Připravenost spotřebitelů – MasterCard provedl v každé ze zkoumaných zemí anketu mezi tisícovkou spotřebitelů, aby zjistil jejich znalosti o mobilních platbách, ochotu je využívat a případně i způsoby, jak je již ve třech výše nastíněných kategoriích využívají.
  • Prostředí – Ekonomické, technologické a demografické ukazatele, např. přístup k internetu a výše příjmů.
  • Úroveň finančních služeb – Hloubka finančního sektoru, míra dostupnosti jak co do infrastruktury, tak nákladů pro spotřebitele na její využití a míra užívání digitálních plateb.
  • Infrastruktura – Míra užívanosti mobilních telefonů, pokrytí signálem a rozšíření NFC terminálů.
  • Uskupení v oblasti mobilní komerce – Partnerství finančních poskytovatelů, telekomunikačních společností, vládních a správních orgánů a technologických firem.
  • Regulace – Struktura a efektivita právní a vládní infrastruktury na zkoumaném trhu.

Za přední příčku vděčí Singapur svojí infrastruktuře, se 100% mobilním pokrytím, 70% penetrací internetu a 68% penetrací mobilních telefonů. Byl také na první příčce pokud jde o kategorii Regulace, tedy zákonný rámec vhodný pro rozvoj mobilních plateb. Ve Spojených státech má na umístění velký vliv existence dvou mobilních platebních systémů (Isis a Google Wallet) a ochota spotřebitelů je využívat.

Pokud jde o Keňu, ta sice nemá příliš vyvinutou infrastruktura a nejsou zde žádná uskupení mezi finančními, komunikačními a technologickými poskytovali služeb, v  jejím případě ale podle studie jde spíše o výhodu. Tyto nedostatky totiž vedly k možnosti vybudovat zcela nový systém transakcí úplně od začátku, což vytvoření mobilního platebního systému významně ulehčuje. Dalším faktorem, který růst mobilních plateb v zemích jako je Keňa podporuje, je právě nedostatek existující finanční infrastruktury, kdy se za současných podmínek vývoj mobilních řešení nezávislých na finančních institucích jeví jako nejjednodušší a nejefektivnější řešení.

Via RWW