Počet přátel na Facebooku souvisí se stavbou mozku

Na základě výzkumu prováděného mezi 165 dospělými vědci zjistili, že ti, kdo mají nadprůměrné počty přátel na Facebooku, mají odlišnou stavbu mozku. Přesněji řečeno, tito lidé měli více šedé kůry mozkové v amygdale a také oblastech mozku zodpovědných za sociální vnímavost a asociativní paměť. Samotní výzkumníci si ovšem nejsou jistí, v jakém směru zde putuje pomyslný Černý Petr. Tedy, zda větší oblasti v mozku mají za následek více přátel, nebo zda větší počet přátel má za následek zvětšení těchto oblastí.

Prokázalo se nicméně, že větší počet online přátel na Facebooku koreloval s velikostí okruhu sociálních kontaktů v offline životě. Výzkumníci z toho dovozují, že uživatelé měli Facebook především k rozvíjení offline sociálních kontaktů. Studie byla provedena mezi celkem 165 studenty z University College London.

Via RSP