Počet majitelů tabletů a čteček se za měsíc zdvojnásobil

Zajímavé je, že počet vlastníků čteček i tabletů se od loňského prosince vyvíjel naprosto shodně. Zatímco poslední měsíc v minulém roce zaznamenaly obě zařízení v dospělé populaci zastoupení 10 procent, při aktuálním měření v lednu si poskočily na 19 procent. Čtečku nebo tablet vlastní nyní 29 procent dospělých obyvatel USA, před Vánocemi to bylo 18 procent.

Podíl americké populace vlastnící tablet nebo elektronickou čtečku

Velmi zajímavé srovnání nabízí demografické rozdělení majitelů těchto zařízení. Zatímco napříč pohlavími je vyrovnané u tabletů, u čteček měly ženy nepatrný náskok (21 procent žen vs. 16 procent mužů vlastnilo v lednu čtečku). Na vlastnictví obou zařízení neměla vliv ani etnická příslušnost.

Naopak se zvyšujícím se věkem se snižovala pravděpodobnost vlastnění tabletu. U čteček byl tento trend také, byl ale méně výrazný a věkové skupiny byly vyrovnanější. Největší vliv měly příjem a vzdělání, u obou faktorů se příslušnost do vyšší sociální skupiny odrazila zvýšenou pravděpodobností vlastnictví obou zařízení. Nejvyšší příjmová skupina vlastnila tablet a čtečku s třetinovou pravděpodobností, stejně tomu bylo u vysokoškoláků.

I tato čísla a jim odpovídající množství nových uživatelů lačnících po textovém obsahu jsou vysvětlením, proč se na nové platformě iBook od Applu prodalo 350 tisíc elektronických knih během pouhých tří dní.

Via PewInternet