Placené zmínky: Nejhodnotnější jsou blogy a video

Placené zmínky o produktech, službách či společnostech jako podpora budování word-of-mouth, neboli šeptandy, jsou možná trochu kontroverzním marketingovým nástrojem, to ale neznamená, že nejde o nástroj oblíbený. Kontroverzní nástroj to byl natolik, že v USA je od roku 2009 regulován a sponzorované příspěvky musí být jako takové označeny (nemusí jít pouze o hotovost, stačí i jakákoliv jiná protihodnota pro autora).

V rámci průzkumu eMarketeru byly sponzorované příspěvky na blogu ze široké škály možností nejoblíbenější, ve druhém čtvrtletí 2011 k nim sáhlo 48,8 procenta oslovených marketérů, dalších 32,5 procenta uvedlo, že jejich využití plánují. Z dalších možností si 39,4 procenta zaplatilo za tweet (35,6 to plánovalo) a 23,2 procenta za video (což plánovalo 50,2 procenta dotázaných).

Hodnota zmínek v sociálních médiích

Dalším krokem bylo stanovení přínosu, který jednotlivé formy placených zmínek v sociálních médiích pro společnosti mají. Jde samozřejmě o jakýsi průměr, který má vypovídací hodnotu hlavně v poměru jednotlivých nástrojů mezi sebou. Hodnota zmínky ad hoc se totiž bude odvíjet hlavně od popularity či vlivu osloveného autora obsahu. Zajímavé nicméně je, že s velkým náskokem vyhrály blogy a videa, se skoro dvojnásobnou hodnotou oproti třetím tweetům. Druhým zajímavým zjištěním, jak již bylo nastíněno, je to, že Twitter ve všech ohledech porazil Facebook. Tweet měl vyšší hodnotu než příspěvek na největší sociální síti, follower měl větší hodnotu než fanoušek.

Via eM