Pětinu kontaktů z LinkedIn máme i na Facebooku

K číslu se dopracovala společnost MyWebCareer poskytující svým uživatelům tzv. kariérní skóre jejich účtů na sociálních sítích. Pro účely studie porovnávala přítomnost na LinkedIn a Facebooku u asi 5000 lidí.

„Často si s lidmi, se kterými spolupracujeme, vytvoříme silnější vztah a z kontaktu na LinkedIn je rázem kontakt na Facebooku,“ komentuje Greg Coyle, spoluzkladatel MyWebCareer. „I když si většina lidí myslí, že svůj profesionální a soukromý život oddělují, ukazuje se, že ve skutečnosti se obě oblasti vzájemně překrývají.“

Jako další ukazatel toho, že využití jednotlivých sociálních sítí většina uživatelů zcela nerozlišuje, poslouží třeba fakt, že 63 procent zkoumaných profilů na Facebooku obsahovalo údaje alespoň o jednom zaměstnavateli.

Via PE