Obrat mobilní TV má do roku 2015 být 20 miliard dolarů

Podle nové studie ABI Reasearch má mobilní televizi čekat prudký celosvětový růst. Hlavním důvodem bude odpadnutí největších překážek jejího masového rozvoje. Za prvé, většímu uplatnění mobilní televize vadí nedokončená transformace analogového vysílání v digitální v mnoha regionech světa. Za druhé, mobilní televizi nesvědčí ani neexistence neplaceného simultánního mobilního a běžného vysílání, které by se mohlo stát podkladem pro nadstavbové placené programy. A konečně třetím důvodem pro pomalé tempo současného růstu jsou nevyhovující technické parametry 3G sítí.

Všechny tyto překážky mají do roku 2012 ve většině regionů zajímavých pro mobilní televizi buď zmizet docela (především analogové vysílání), nebo alespoň být zmírněny (jak bude na stále větším území dostupná modernější síť 4G). To povede ke snížení nákladů pro provozovatele, usnadnění vstupu na trh a kvalitnějším službám, což bude zase mít za důsledek rozšíření užívání mobilních televizí. Zatímco letos se očekává celosvětový obrat na úrovni 2,5 miliardy dolarů, v roce 2012 má stoupnout na nějakých 7 miliard, roce 2013 na 10 miliard a přes 15 miliard v roce 2014 se vyšplhat až na 20 miliard v roce 2015.

Celkem odvážně studie předpovídá vznik specializovaných zařízení, určených pouze pro příjem mobilního televizního signálu, u kterých nebude třeba zároveň používat ostatní služby operátora.

Via MarketingCharts