Nová pravidla pro facebookové aplikace zabrání šíření spamu

Nové opatření by mělo pomoci zabránit virálnímu šíření přes Open Graph aplikace hlavně u nekvalitního videa. Na rozdíl od článků, které ve čtecích aplikacích jsou v podstatě vždy profesionálně tvořené, obsahují aplikace jako Socialcam a Viddy velké procento uživatelského videa. To nejenže není vždy dobře natočené, ale často uživatele ke kliknutí přiměje zavádějícím názvem nebo popiskem, který neodpovídá skutečnému obsahu.

V minulosti již samo kliknutí na video stačilo, aby se informace o sledování videa i s odkazem na něj objevila v Timeline uživatele a News Feedech přátel. Tím se video šířilo bez ohledu na to, zda skutečně nabízelo uživatelům to, co jim slibovalo. Desetivteřinové pravidlo by mělo zabránit, aby se informace o aktivitě šířila dál, pokud se uživatel cítí napálený a video zase hned opustí. U videí kratších než deset sekund pak musí uživatel přehrát video celé.

Pravidla pro publikování aktivity o sledování videa v Open Graph aplikacích

Napomoci by v tomto směru měla i nová pravidla, která upravují informování uživatele o sdílení aktivity. Ten totiž bude muset nově (1) být výslovně upozorněn, že aplikace údaje o jeho aktivitě na Facebook jeho jménem publikuje a (2) musí mít přímo z aplikace možnost všechny publikované příspěvky smazat. V souhrnu by tyto tři novinky měly zajistit, že Facebookem se budou šířit pouze videa, která uživatelé skutečně považují za kvalitní a chtějí je se svými přáteli sdílet.

Via TC