Nová evropská směrnice chce zkomplikovat cílení reklamy

Zprávu o nové směrnici Evropské komise přinesl britský The Telegraph. Dopady směrnice podle informací britského média se dají shrnout jednoduše. Sociální síť bude moci data uživatelů použít pro cílení reklamy pouze tehdy, pokud je na tuto okolnost předem upozorní a získá jejich souhlas. Evropští regulátoři tedy využití údajů pro cílení reklamy nezakazují, ale spíše se snaží bojovat proti současné situaci, kdy drtivá většina uživatelů Facebooku a podobných stránek o cílení reklamy nic neví.

Jak moc by výše zmíněná úprava Facebooku komplikovala situaci? Většina uživatelů podmínky užívání služby, stejně jako většinu ostatních informací zobrazovaných při registraci, ignoruje. Není tedy pravděpodobné, že podobný předpis by mohl jejich nevědomost změnit. A kromě toho..

Praktický efekt? Za rok až dva nejdřív

Směrnice se podle svých tvůrců snaží novelizovat evropské předpisy v oblasti ochrany soukromí tak, aby neztrácely kontakt s technologickou realitou. Její praktické dopady by nicméně prozatím nemusely Facebook příliš trápit. Směrnice jako akt unijního práva totiž nejsou přímo právně závazné pro fyzické ani právnické osoby (tedy ani pro podnikatelské subjekty, jakým bezesporu je mezinárodní pobočka Facebooku v Irsku).

Místo toho směrnice zavazují členské státy Unie, aby určitá pravidla implementovaly do svého právního řádu. K tomu je členským státům ponechána lhůta, která obvykle trvá v řádu let. Minimálně po dobu, než příslušné státy směrnici do svého práva vtělí, se tedy největší sociální síť stejně nemusí její existencí vůbec stresovat.

Via TT