Němečtí hackeři chtějí kvůli cenzuře vypustit vlastní satelity

O plánu skupiny hackerů, předneseném na Chaos Communication kongresu v Berlíně, informovala BBC. Podle jejích zpráv již hackeři do vesmíru několik amatérských satelitů vypustili, narazili ale na problém s jejich sledováním. Pokud není satelit do vesmíru vynesen na raketě a umístěn na přesně zvolené místo, je pro nízkonákladové projekty poměrně obtížné jej sledovat.

K tomuto účelu hackeři plánují vytvořit pozemní stanice, které by se satelity komunikovaly. Podle odborníků ale plán naráží na několik problémů. Ve výšce, kam jsou satelity schopné se dostat bez drahého vynesení raketou, budou obíhat jinou rychlostí, než jakou se pohybuje zemský povrch. Nebudou tak z pohledu ze Země na jednom místě a komunikace s nimi bude pro pozemní stanice omezena jen na ty období, kdy budou v zorném poli. Navíc se při způsobech vynesení, jaké hackeři prozatím používali (především pomocí balónů s plynem), nedá přesně zvolit místo, kam satelit bude umístěn, takže jeho poloha je z velké části dílem náhody.

I v případě, že by satelity byly cíleně (a draze) umístěny do oblasti nad rovník, kde by obíhaly tak, aby se držely stále nad jedním bodem na zemském povrchu, nebude praktická realizace jejich internetového využití bez problémů. Takové satelity by totiž byly relativně daleko od země a čas nutný pro cestu signálu z povrchu k satelitu a zpět by způsoboval prodlevy problematické pro fungování celé řady internetových aplikací.

Kromě vybudování na státech nezávislé komunikační sítě chtějí hackeři do roku 2035 poslat na Měsíc amatérského astronauta. Jak přesně by to chtěli provést ale již BBC nezmiňuje.

Via BBC