Nejvíc všech tweetů má 28 znaků, jen na desktopu je to 140

Zaměstnanec Twitteru Isaac Hepworth vzal náhodný vzorek milionu tweetů a z těch udělal graf znázorňující, jak velká část tohoto vzorku připadá na různé počty znaků. Následně udělal stejný pokus ještě jednou, ale tentokrát si hrál pouze s tweety, které byly odeslány přes desktop. Oba grafy jsou zajímavé hlavně ve vzájemném srovnání, přestože v prvním se vyskytla velmi zajímavá anomálie.

Tweetů, které obsahovaly přesně 28 znaků, bylo totiž skoro dvakrát více než u jakéhokoliv jiného počtu. Velká odchylka oproti ostatním byla i u čísla 31 (nelze nicméně vyloučit, že na jiném či větším vzorku by zrovna tato dvě čísla tak jednoznačně nebodovala).

Rozložení počtu znaků pro všechny tweety, vzorek 1 milion

Rozložení počtu znaků pro tweety zadané přes desktop, vzorek 1 milion

Jak vidno, u tweetů zadaných z osobních počítačů se statistika významně zkresluje ve prospěch maximální délky, ostatní rozložení je velmi podobné jako u vzorku nezávislého na přístroji, přes nějž byl tweet odeslán. To pravděpodobně znamená, že lidé píšící tweety z desktopu se do nich snaží vložit více informací, a často mohou mít problém i s tím, aby se jim do limitu 140 znaků vůbec vešly (to lze soudit právě z toho, že číslo 140 tak výrazně vede). Tweety odesílané z přenosných zařízení naopak častěji obsahují oněch 20 až40 znaků, čímž první graf výrazně zkreslují ve prospěch tohoto rozmezí.

Via TNW