Nejvíc uživatelů Facebooku už má účet přes dva roky

Pětaosmdesátistránková studie, kterou vydalo Pew Research Center, zjišťovala každodenní zkušenost se sociálními sítěmi mezi Američany v říjnu a listopadu loňského roku. Respondenty výzkumu, kterých bylo celkem 2 255, tvořili Američané starší osmnácti let. Z nich 1 787 (čili 79 %) byli uživateli internetu a 975 (čili 59 %) uživateli sociálních sítí. Nejde sice o nijak závratný vzorek, přesto ve výsledné zprávě najdeme mnohá zajímavá zjištění, která stojí za pozornost.

Prvním překvapením je, že průměrný věk uživatelů sociálních sítí byl poměrně vysokých 38 let a polovina dotazovaných uživatelů byla ve věku 35 let a více. Sociálním sítím lehce dominují ženy nad muži – 56 ku 44 %. Zajímavé také je, že zatímco nejvíce uživatelů Twitteru má účet od půl roku do roku, na LinkedIn a Facebooku už převažují účty staré dva a více let. Stejně jako na MySpace, kterému ovšem zcela chybí noví uživatelé.

Velký vliv Facebooku znovu potvrdil i tento výzkum – celých 92 % dotazovaných uživatelů sociálních sítí zde má účet. Nejvíce uživatelů hned po tomto gigantovi měl poměrně překvapivě byznysově zaměřený LinkedIn (18 %) a až za ním následoval Twitter (13 %). Při bližším pohledu na data však výzkumníci zjistili, že lidé tyto dvě platformy využívají zcela odlišně – zatímco uživatelé Twitteru jsou zde každý den a pravidelně tweetují, síť LinkedIn každý den navštíví jen 6 % jeho uživatelů.

Studie také zkoumala, jaké je demografické rozložení uživatelů. Zajímavá data přinesla sféra vzdělání. Podle očekávání, lidi s nejvyšším vzděláním najdete nejčastěji na LinkedIn (37 % má bakalářský titul, 38 % titul ještě vyšší), o poznání nižší jsou tato čísla u Twitteru (21 a 18 %) a Facebooku (20 a 15 %).

Kdysi dominující sociální síť MySpace pokračuje na své pouti do propadliště dějin. Přestože účet zde má 29 % dotazovaných uživatelů sociálních sítí, jen 7 % na MySpace chodí každý den.

Via ST