MySpace nezákonně umožňoval přístup k údajům uživatelů

Nezávislé audity bude MySpace podstupovat každé dva roky, stejně jako Facebook, kterému bylo dvacet let kontrol nakázáno minulý rok. MySpace navíc bude muset po dobu příštích pěti let odevzdávat Federální obchodní komisi veškerou interní dokumentaci, která se k ochraně soukromí váže. Problém komise viděla v praktikách společnosti, které marketérům umožňovaly přístup k detailním informacím o uživatelích a vytváření jejich komplexních marketingových profilů.

„Navzdory ujištěním obsaženým v podmínkách ochrany soukromí komise zjistila, že MySpace poskytoval zadavatelům reklamy Friend ID uživatele, který si na jeho doméně prohlížel určitou stránku. Přes toto Friend ID si zadavatelé mohli najít unikátní profil uživatele, z něhož mohli získat veřejně přístupné informace, zpravidla obsahující i celé jméno uživatele. Zadavatelé mohli zkombinovat uživatelovo jméno a osobní údaje s dalšími informacemi a získat tak obrázek o návycích specifického uživatele při prohlížení webu. Komise rozhodla, že podvodná tvrzení v podmínkách ochrany soukromí porušovala federální právní řád.“

Je ovšem třeba zmínit, že výše popsané praktiky se týkají MySpace z doby dnes již minulé, především pod taktovkou News Corporation. Aby se od nich současný majitel Specific Media distancoval, přistoupil na podmínky Federální obchodní komise, aniž by se je pokoušel ve vzájemných jednáních obhajovat.

Via VB