Muži jsou častěji obětmi podvodníků na Facebooku

Pokud obdržely žádost o přátelství od cizího člověka, ženy v 64,2 procentech případů reagovaly odmítnutím. U mužů bylo procento nižší, 55,4 procenta, na rozdíl od žen byli ale u fotek opačného pohlaví ve svém rozhodnutí ovlivněni jejich atraktivitou. U žen se souvislost mezi reakcí na žádost a atraktivitou mužů či žen na fotografiích neprokázala.

Kromě toho prý muži také méně dbali na zabezpečení svého profilu. 24,5 procenta jich nechávalo svůj profil nalezitelný cizími lidmi oproti 16 procentům žen. Navíc jich 25,6 procent neváhalo veřejně sdílet svou lokaci. U žen toto číslo bylo jen 21,8 procenta. Na druhou stranu, aktuální data o českém Facebooku ukazují výsledek v této kategorii přesně opačný.

Výzkumníci si výsledky vykládají tím, že ženy jsou mnohem více kulturně naučené se mužů bát a být opatrné. Bohužel pro muže, na internetu fotografie na profilu nemusí vůbec nic vypovídat nejen o skutečné atraktivitě, ale navíc ani o pohlaví člověka, který profil u počítače fyzicky obsluhuje.

Via CBS