Lidé ve středním věku sledují víc online videa než ostatní

Generace X narozená v rozmezí let 1965 až 1980 je první generací, která v relativně mladém věku přišla do styku s novými digitálními technologiemi. Zažila posun od kazet přes CD a DVD k iTunes a YouTube, od rádia a televize k internetu. To se pravděpodobně projevilo na její konzumaci médií, která je jak u televize, tak online videa vyšší než u ostatních demografických skupin. Kromě toho jsou její příslušníci skoro všichni online, z velké části také používají sociální sítě a nezanedbatelně i mobilní internet.

Digitální média v podání generace X podle eMarketeru

Příslušníci generace X nakupují online, váží si doporučení rodiny, přátel a známých a před nákupem produktu si o něm udělají průzkum. Tyto všechny faktory je činí vhodnou skupinou pro oslovení relevantními sděleními pomocí mixu televizního, online a mobilního marketingu.

Via eMarketer