Kolik aktivních uživatelů Facebooku doopravdy chodí na jeho web?

Aby vás Facebook ve svých interních metrikách považoval za aktivního uživatele, stačí totiž mnohem méně než přímá návštěva jeho domovské stránky. Do oněch (prosincových) 845 milionů společnost započítala i všechny, kdo použili tlačítko Like u zajímavého článku, sdíleli s přáteli aktivitu přes Actions (například hudbu poslouchanou na webu Spotify), nebo prostě jen navštívili jakoukoli jinou stránku, která obsahuje plugin Facebooku, a tento plugin využili, aby „sdíleli obsah nebo aktivitu se svými přáteli nebo kontakty na Facebooku“. Naopak pouhá návštěva stránky obsahující plugin bez toho, aby jej uživatel aktivně použil, se nezapočítává.

Další drobností, která může čísla deformovat, je fakt, že Facebook sám v dokumentu připouští až kolem 5 procent udávané návštěvnosti na účet duplicitních nebo falešných účtů. Navíc, zatím jsme se sice zabývali hlavně počtem měsíčních uživatelů, ale zmíněné metriky měření snad ještě víc ovlivní počet denních uživatelů, který Facebook uváděl na hodnotě 483 milionů, tedy asi 57 procent. Zatímco měsíčně pravděpodobně většina uživatelů alespoň jednou na Facebook zavítá, u denních uživatelů bude podíl „těch z pluginů“ mnohem vyšší.

Via AF