Jak propojením Webmaster Tools s Google Analytics lépe měřit SEO

komerční článek


Propojení je velmi jednoduché, stačí mít založené účty v Google Analytics a Webmaster Tools. Po přihlášení do Google Analytics přejdete do sekce zdroje návštěvnosti > optimalizace pro vyhledávače:

Poté je potřeba kliknout na „nastavit sdílení dat z Nástrojů pro webmastery“ a vybrat daný profil. Pokud je profil již z minulosti ověřený, spárování proběhne okamžitě, v případě založení nového Webmaster Tools účtu bude před spárováním nutné tento účet ověřit.

Po spárování účtů se začnou zobrazovat přehledy pro vyhledávací dotazy, vstupní stránky a geografický přehled.

Dotazy

Přehled obsahuje počty zobrazení, kliknutí, průměrnou pozici a CTR pro až 1000 nejfrekventovanějších vyhledávacích dotazů za den.

Na přehled lze aplikovat dvě sekundární dimenze – zemi, ze které byl web navštíven, a službu Google, tedy typ vyhledávání (vyhledávání, mobilní vyhledávání, vyhledávání videí, vyhledávání obrázků). Oproti přehledu Dotazů v samotných Webmaster Tools, zde ale chybějí trendy. Přehled vám také nezobrazí, na jaké vstupní stránky vyhledávací dotazy vedly.

Jistý přínos má ukazatel průměrné pozice vyhledávacího dotazu, díky kterému lze mít orientační přehled o pozicích ve vyhledávání.

Při výpočtu průměrné pozice bere Google v úvahu hodnocení stránek pro konkrétní dotaz (pokud například vyhledávací dotaz zobrazí vaše stránky jako první a poté jako druhý výsledek, průměrná pozice bude 1,5).

Předveďme si to na příkladu webu Effectix.com a klíčového slova „SEO“ přes klasické vyhledávání. Přehled zobrazuje průměrnou pozici 4,9.

Detektor pozic na klíčové slovo „SEO“ ve stejném období:

V měřeném období byl web Effectixu na 5. pozici, nicméně měření pozic provádíme jednou za 24 hodin a mimo tuto dobu mohlo dojít k výkyvu pozic, takže průměrná pozice 4,9 z Webmaster Tools v podstatě souhlasí.

Vstupní stránky

Přehled obsahuje počty zobrazení, kliknutí, průměrnou pozici a CTR pro až 1000 nejfrekventovanějších vstupních stránek za den.

Na přehled lze také aplikovat  dvě sekundární dimenze, zemi ze které byla vstupní stránka navštívena a službu Google, tedy typ vyhledávání (vyhledávání, mobilní vyhledávání, vyhledávání videí, vyhledávání obrázků).

V přehledu vstupních stránek je zajímavá zejména možnost vyfiltrovat stránky, které jsou často zobrazeny ve výsledcích vyhledávání, ale mají nízkou CTR. Tím lze jednoduše zjistit u kterých stránek by bylo potřeba zlepšit cílení na správná klíčová slova.

Geografický přehled

Přehled obsahuje počty zobrazení, kliknutí  a CTR dle země, ze které byly stránky navštíveny.

Tento přehled je ideální pro mezinárodní SEO, pokud cílíte na více zemí. Na obrázku výše je například vidět, že ač má web více zobrazení v České republice než na Slovensku, tak proklikovost je takřka stejná.

Pokud si zvolíte dimenzi Služba Google, uvidíte, jak se web zobrazuje v různých typech vyhledávání (vyhledávání, mobilní vyhledávání, vyhledávání videí, vyhledávání obrázků).

Přínos pro SEO

Propojení  Webmaster Tools s Google Analytics je určitě dobrým krokem a přináší do statistik nová užitečná data, zejména přehled vstupních stránek. Oproti Webmaster Tools ale nepřináší žádné další zásadní změny.

Při správně nastaveném filtru získáte pro vás velmi užitečná data, stejně jako je tomu napříč celými Google Analytics.

 

Autorem je David Bauckmann, technický ředitel Effectix.com, který neustále sleduje dění na poli SEO, sociálních sítí a jejich světových trendů a nebojí se o tom informovat.