Jak používání Facebooku souvisí se studijními výsledky

Dobří studenti zakládají facebookové události a často reagují na události založené jinými lidmi. Doménou špatných studentů je na sociální síti naopak chatování a hraní her. Tvrdí to nová studie uvěřejněná v časopise Computers & Education.

Studie, která sledovala chování 2 368 univerzitních studentů, zkoumala vztah mezi četností používání Facebooku, účastí na facebookových aktivitách (sdílení fotek, vkládání komentářů, hraní her) a zájmem jedince o školu. Výzkumníci zjistili, že nikoli čas na Facebooku strávený, ale právě specifické chování na sociální síti jsou silnějšími prediktory úspěchu ve škole.

Výsledky výzkumu naznačují, že některé aktivity na Facebooku, potažmo všech sociálních sítích, by mohly podporovat i samotné školy či rodiče. Stačí jen šikovně vyfiltrovat ty činnosti, které mohou studentům pomoci i v jejich dalším životě.

Via Mashable, RJ