Jak může augmented reality pomoci při práci?

Hlavním cílem jejich spolupráce je vytvářet pro společnosti takzvaná HMD (head mounted display) zařízení, která by pomáhala v oblastech jako je marketing a reklama, montáže, údržba, řešení provozních problémů, vzdělávání a v neposlední řadě zábava. Níže přiložené video ukazuje, jak mohou augmentované brýle pomoci s prací dělníkovi v oblasti montážních prací.

Místo papírového manuálu či pokynů nadřízeného je mu postup práce předveden vložením virtuálních prvků do sledovaného obrazu. Sami si jistě dokážete představit, kolik pracovních procesů na všech úrovních řízení by šlo zařízeními fungujícími na stejném principu výrazně zjednodušit a zefektivnit. A navíc, při odpovídající ceně za tyto technologie, i zlevnit.

Video neobsahuje zvuk, proto se o funkčnost svých reprobeden nemusíte obávat.

Via TNW