Jak by váš život vypadal na druhém konci světa?

Přemýšleli jste někdy nad tím, jak by váš život vypadal, kdybyste žili v jiné zemi než v České republice? Pokud ne a láká vás srovnání České republiky s jinými zeměmi, navštivte projekt If It Were My Home. Na tomto webu můžete porovnat jakékoliv dvě existující země. Ukáže se vám mapa, která porovná velikost zemí, v další části stránky dostanate informace Kdyby země XX byla vaším domovem namísto země XY, tak byste… Následují data o úmrtosti, financích, zaměstnanosti atd. Přečíst si můžete základní informace o obou zemích a zúčastnit se diskuze.

If It Were My Home

Pokud na stránkách porovnáte například Českou republiku s Čínou, hned v úvodu si při pohledu na mapu plně uvědomíte obrovský rozdíl ve velikosti. Následně se dozvíte, že kdyby vaším domovem byla Čína namísto ČR, měli byste 4,4x vyšší pravděpodobnost úmrtí v kojeneckém věku, vydělávali byste o 73 procent méně peněz, zemřeli o 2,5 roku dříve, měli o polovinu větší šanci sehnat práci a používali o 58 procent méně elektřiny.