Italská Wikipedie vypnuta na protest proti cenzuře internetu

V čem je problém? Paragraf 29 navrhovaného zákona obsahuje ustanovení, že kdokoliv, kdo se cítí dotčen obsahem publikovaným na webu, může do 48 hodin po daném webu požadovat opravu, navíc v nezměněné podobě a bez komentářů oproti svému návrhu. Nesplní-li vydavatel tuto povinnost, čeká jej pokuta 12 tisíc eur. Hlavním problémem je, že povinnost se týká kohokoliv, jakéhokoliv obsahu a i jakékoliv odpovědi, navíc není ani třeba předchozí vyjádření soudce ani jiného orgánu. Veškeré stránky Wikipedie nyní odkazují na prohlášení italské Wikipedie, které je jinak k dispozici i v angličtině a dalších jazycích. V něm mimo jiné stojí:

„Tedy každý, kdo se cítí dotčen obsahem publikovaným na blogu, online novinách nebo i Wikipedii, může požadovat vydání „opravené“ verze, zaměřené na popření a vyvrácení domněle škodlivého obsahu, a to nezávisle na pravdivosti informací považovaných za škodlivé a zdrojích, z nichž tyto informace pochází.“

Ustanovení, pokud by prošlo parlamentem v této podobě, by ve své podstatě rušilo na webu jakoukoliv svobodu slova. Navíc je otázkou, co by se stalo, kdyby u jednoho článku požadovalo několik stran různé opravy. Musel by vydavatel vydat všechny opravy, případně i opravy opravených verzí? A vydával by je místo původního článku, tedy přes sebe v pořadí, v jakém by mu došly, nebo vedle něj, se současně dostupnými všemi ostatními verzemi?

Via BI, WikiP