Infografika: Sociální média a malé podniky

„Ačkoliv malí podnikatelé sami pro svoje osobní účely sociální média používají, a uvědomují si dopad, který sociální média na jejich podnikání mají, většina z nich neví, jak nové možnosti využít k budování svých společností. Většina malých podnikatelů neplánuje investovat online, dokud neporozumí postupům a možným ziskům.“

Takto OfficeArrow shrnuje výsledky své studie a k tomu dodává, že i tam, kde malí podnikatelé sociální média využívají, obvykle chybí dlouhodobější plán a rozpočet pro získání vyýznamnějšího přínosu z nich. To vše za situace, kdy 9 z 10 malých podnikatelů je přesvědčeno o tom, že sociální média již mají či budou mít na jejich podnikání vliv.

Infografika OfficeArrow

Via OA