Infografika: Slacktivism a jeho pozitivní stránky

Nedávno jsme se zabývali pojmem hacktivismu, online svět ale přinesl ještě další formu občanského aktivismu, která si získala vlastní přezdívku. V tomto druhém případě ovšem veskrze hanlivou, jedná se o tzv. slacktivism, formu občanské aktivity ve veřejných věcech, která se nejčastěji ze všeho projevuje sdílením a komentováním online videa nebo článků a podepisováním online petic.

Co to onen slacktivism vlastně je? Leccos nám napoví samotné jeho označení. Termín vychází z anglických slov activism a slack, přičemž druhé označuje lenivost a lajdáctví. Slacktivism potom neznamená nic jiného, než takovou formu aktivismu, která po jednotlivci vyžaduje minimální aktivitu a osobní investice nebo snad dokonce oběti.

Proč je o slacktivismu řeč právě teď? Právě tato forma občanského odporu totiž poslední dobou stále více ukazuje svojí přitažlivost pro široké masy lidí, ať už líných a pohodlných na jedné straně, nebo na druhé straně těch, kteří jsou příliš zaměstnaní, něž aby měli čas se řešení určitých (byť i pro ně palčivých) problémů věnovat do hloubky osobně.

V některých případech slouží slacktivism jen ke zviditelnění určitých problémů, tak tomu bylo například u nedávného videa Kony 2012, upozorňujícího na ugandského válečného zločince Josepha Konyho a jeho postupy zneužívání dětí pro politické a mocenské cíle. V jiných případech ale online petice a sdílená videa dokáží změnit třeba i chod politiky a upozornit i nejvyšší státní představitele, že občané s řešením určitého problému nesouhlasí a považují jej za špatné. Připomeňme si protesty proti americkým návrhům zákonů SOPA a PIPA, díky nimž se k oběma návrhům nakonec odmítavě postavil i prezident Barack Obama.

Pohled na slacktivism tedy není vůbec tak jednoznačný, jak by se mohlo zdát. I tato forma aktivismu totiž dokáže, minimálně v kombinaci s účastí odhodlaných jednotlivců a organizací, leccos ovlivnit nebo i změnit. Ponecháme-li stranou, že díky internetu a sociálním médiím dokáže i malá časová investice přinést velké výsledky, infografika od Sortable argumentuje také tím, že slacktivisté se častěji zapojují právě do těch aktivit, které již osobní investice vyžadují. Jde například o dobrovolnictví, oslovování potenciálních dárců či aktivní získávání podpisů pod petice.

A nakonec je do jisté míry platný i další argument, a to že v množství je síla. Alespoň pokud je tu také někdo, kdo tuto sílu nakonec za cenu osobní investice promění ve výsledky.

Via Sortable