Google Translate přidává přepisování hlasu

HTML speech input API“ umožní všem aplikacím při uživatelském přístupu přes Chrome 11 Beta, Google Chrome 12 Dev/Canary a poslední Chromium build, aby nabídly možnost převedení mluveného slova na text. Na stránce, která funkci nabídne, bude uživateli stačit stisknout tlačítko, namluvit text do mikrofonu a po dekódování dat na serveru se text objeví ve vymezeném rámečku.

Jako první funkci využívá Google Translate, prozatím ale dekóduje jen anglický jazyk a to ještě nepříliš kvalitně. I tak ale jde o velkou zajímavost, která má v případě svého kvalitního dopracování a převedení do dalších jazyků slušnou šanci na masový úspěch.

Via GS