Google+ stále patří mužům, hlavně těm nejmladším

PlusDemographics.com prozkoumalo profily uživatelů Google+, kteří je nechali veřejně přístupné. Během ledna 2012 takto prozkoumali přes 45 milionů profilů, tedy kolem poloviny všech registrovaných uživatelů Google+. A jak si sociální síť vede? Je stále doménou mužů a lidí pohybujících se kolem technologií?

Na první otázku je poměrně snadná odpověď. Ano, Google+ je stále převážně mužskou záležitostí. Zatímco žen je mezi veřejnými profily 28,77 procenta, muži tvoří 70,38 procent uživatelů. Zbylé jedno procento pohlaví neuvedlo. Hlavními zeměmi, kde uživatelé žijí, jsou Spojené státy, Indie a Brazílie, které v součtu čítají plnou polovinu uživatelů. Věkově je Google+ hlavně záležitostí mladých, 78,5 procenta uživatelů je do 34 let.

Věk uživatelů Google+ dle PlusDemographics.com

O nižším věku uživatelů vypovídá ale i jejich práce. Více než 6 procent jich v této kolonce uvádí „student“. Pokud jde o zaměstnavatele, nejzastoupenější je Google (nic překvapivého, když společnost loni na úspěch své sociální sítě navázala všem zaměstnancům odměny). Následují IBM, americká armáda, McDonald’s a Walmart. Mezi nejčastějšími zaměstnavateli nechybí ani americké námořnictvo, Apple a Microsoft.

Uváděná pracovní pozice pak potvrzuje, že ačkoliv je Google+ méně technologickou sociální sítí než dřív, pořád se této nálepky nezbavil. Vedoucím povoláním je programátor, poté následují ne nutně technická povolání jako konzultant, manažer, fotograf a učitel (i když kromě fotografa mohou všichni své povolání provozovat právě v oboru informačních technologií). Pak už je to ovšem samá technologie: designér, marketér, vývojář softwaru, grafik a webový developer.

Kromě obecných statistik o Google+ nabízí Plusdemographics.com i soukromou studii zpracovávající klientům detaily o publiku na osobním (5 dolarů) nebo firemním (10 dolarů) profilu.

Via RWW, PD