Google odhalil oficiální žádosti o data za 1. pololetí 2011

Celkem Google od ledna do června 2011 obdržel 15,506 žádostí týkajících se 25,440 uživatelských účtů, z tohoto počtu vyslyšel asi polovinu. Nejvyšší úspěšnost měly Spojené státy, kterým Google vyhověl v 93 procentech žádostí z celkových 5950, ani jednu žádost pak neodklepla společnost ruským a tureckým orgánům. Skoro 6 tisíc žádostí od USA jednoznačně vedlo, přes tisíc pak měly ještě (v tomto pořadí) Indie, Francie, Velká Británie a Německo. Od ČR Google nezaznamenal žádosti ani o data, ani o odstranění obsahu.

Žádostí o odsranění obsahu měly nejvíce Brazílie (224) a Německo (125), Spojené státy byly až třetí s počtem 92. S počty žádostí jednotlivých zemí v obou kategoriích se lze seznámit také na virtuální mapě, kde lze jejich množství sledovat od druhé poloviny roku 2009 až do současnosti, a to vždy pololetně. Kromě přímých žádostí o data uživatelů a odstranění obsahu Google sleduje a zveřejňuje i to, kde, kdy a na jak dlouho blokovaly různé země přístup k jeho službám. Cílem projektu nazvaného Tranparency Report je povzbudit veřejnou debatu o vlivu států, jejich regulace i ad hoc individuálních zásahů do způsobu, jak lidé využívají internet a jak v jeho rámci komunikují.

Via Google