Firmy stále plně nezačleňují sociální média do svých aktivit

Ze zkoumané šestice zemí, mezi nimiž byly Spojené státy, Velká Británie, Belgie, Nizozemí, Francie a Německo, využívali obchodníci Facebook nejčastěji v USA, kde s ním pracovalo 80 procent společností. V rámci Evropy si nejlépe vedla Velká Británie s 61 procenty, ostatní zkoumané země měly vesměs méně. Mezi čtyřmi nejpoužívanějšími sociálními médii nechyběl samozřejmě Facebook (61 procent) ani Twitter (39 procent), umístil se i LinkedIn (29 procent) a YouTube (24 procent). Studie se vyptávala 1222 členů vyššího managementu komerčních společností.

Pokud jde o integraci sociálních médií do aktivit společnosti, byla situace poněkud horší. Jen 12 procent dotázaných uvádělo, že jejich společnost již sociální média plně integrovala, dalších 15 procent mluvilo o tom, že na integraci pracují. Zbytek sociální média buď nevyužíval vůbec, nebo se s nimi v různých fázích pokročilosti teprve učil nakládat.

Uváděná hloubka integrace sociálních médií

Zmíněná čtyři C integrace sociálních médií, která InSites Consulting doporučuje, v angličtině znějí customer experience, conversation management, content management a collaboration management. Nejčastěji byl kladen důraz na zážitek zákazníka (39 procent), následovala správa konverzací (24 procent), správa obsahu (19 procent) a organizace spolupráce (16 procent). Celou studii si můžete prohlédnout přes SlideShare: