Facebook umožňuje cílit uživatele podle Open Graph akcí

Facebook tak nově umožňuje zacílit uživatele skrze vybranou akci i v případě, kdy daný marketér není spojený s aplikací, která tyto akce vygenerovala. Dříve mohl kdokoliv zacílit na akce jako čtení, psaní a sledování generované přímo Facebookem, ale jen vývojář aplikace, který vytvořil vlastní Open Graph sloveso (např. pít, navštívit, spustit), mohl cílit na uživatele, kteří provedli takovou akci.

Tato změna v cílení akcí přináší marketérům více možností, jak určit vhodného cílového spotřebitele na základě jeho aktivity na Facebooku v integrovaných aplikacích. Znamená to ale také, že vývojáři ztrácejí svou exkluzivitu na slovesa, která vytvoří. Vývojáři a marketéři tím v podstatě získávají cestu, jak mohou legálně přetáhnout uživatele cizích aplikací.

Action Spec Targeting není k dispozici v samoobslužném reklamním nástroji, zatím je pouze v beta verzi pro partnery reklamní API. Server Inside Facebook některé z partnerů kontaktoval a dozvěděl se, že zatím tuto funkcionalitu spíše netestují. Dokumentaci považují všeobecně za matoucí a počet akcí, které uživatelé udělají, zatím není tak vysoký, aby se jim cílení na ně vyplatilo.

Via IF