Facebook oficiálně spustil svou reklamní API

Developeři, keří mají zájem na nové API vytvořit marketingové nástroje, se mohou se svým projektem Facebooku přihlásit. Nejprve bude největší sociální síť chtít vědět, jak moc zájemci její reklamě rozumí a například také to, zda již mají za sebou na Facebooku alespoň deset milionů reklamních impresí. Pokud budou připuštěni do další fáze, bude potom hodnocení jejich projektů probíhat hlavně podle kreativity nabízeného řešení a přidané hodnoty, kterou by nabídli svým případným uživatelům.

Hlavním měřítkem podle všeho bude srovnání s nativními nástroji a aplikacemi vytvořenými přímo sociální sítí. Celkově je nejdůlěžitější přínos API v možnosti tvorby nástrojů umožňujících zadavatelům automatické vkládání i dynamické optimalizování reklam ve velkých objemech. Tedy takových, v nichž by bylo složité tyto činnosti provádět manuálně.

Via IF