Experiment: Jiný přístup k fotkám a přátelství z Facebooku

Fenomén facebookových přátel a jejich profilových fotek už má nespočet nejrůznějších podob. Stačí se trochu probrat historií našeho serveru a zjistíte, že už se celá řada lidí zabývala tím, jak z nich vyrobit plakát či noviny nebo si je vytetovat na kůži, jak se díky softwaru vyhnout nepříjemným známostem, kolik facebookových přátel pojme lidský mozek, jak si vytvořit jejich globální mapu, kolik „přátel“ vůbec neznáme, jak naopak odhalit ty skutečné nebo třeba kde se vzala ikona přátel na Facebooku. A to všechno je jen zlomek…

Úplně jiný přístup nyní zvolila fotografka Tanja Hollander, která se rozhodla podrobit facebookový koncept přátelství neobvyklé zatěžkávací zkoušce. V rámci projektu Are you really my friend? se vydává na cestu, při níž chce objet všechny své facebookové přátele (přesně 626 lidí) rozeseté v různých koutech Spojených států a dalších částech planety Země, osobně je navštívit a vyfotografovat. Na konci by si všichni měli simultánně změnit své profilové fotografie na takto vytvořené portréty.

„Co začalo jako soukromý dokument o přátelství a portértování v přirozeném prostředí, změnilo se na průzkum americké kultury, vztahů, štědrosti a soucitu, struktury rodiny, vytváření komunit, vyprávění příběhů a sdílení jídla, ekonomie a třidy, našich vztahů k technologiím a cestování v 21. století, sociálním sítím, paměti a historii portrétu,“ uvedla Hollander v tiskové zprávě a výstižné představení projektu nabízí i na svých stránkách.

Via AF