Evropská komise představila návrh reformy ochrany osobních údajů

Viviane Reding, místopředsedkyně Evropské komise a komisařka pro právní záležitosti, předložila dnes k dalšímu legislativnímu procesu návrh reforem evropských předpisů v oblasti ochrany osobních údajů. Veškeré dokumenty od textů navrhovaných právních předpisů (jde o nařízení, které bude stanovovat jednotný evropský rámec ochrany údajů, a směrnici, která se bude týkat procesních záležitostí kolem prosazování těchto pravidel) až po doprovodné a vysvětlující materiály, lze nalézt na stránkách Evropské komise.

„Před 17 lety používalo internet necelé jedno procento Evropanů. V současné době se ve zlomku sekundy napříč kontinenty i po celé zeměkouli předává a vyměňuje obrovské množství osobních údajů,“ uvedla komisařka EU pro spravedlnost a místopředsedkyně EK Viviane Redingová.

„Ochrana osobních údajů je základním právem všech Evropanů. Občané však vždy pocit plné kontroly nad informacemi o sobě nemají. Mé návrhy pomohou vytvořit důvěru ve služby poskytované on-line: lidé budou díky nim lépe informováni o svých právech a budou mít nad informacemi o sobě větší kontrolu. Navrhovaná reforma této potřebě vyhoví a zároveň usnadní a zlevní postupy pro podniky. Pevný, jasný a jednotný právní rámec na úrovni EU napomůže mobilizaci potenciálu jednotného trhu on-line a podpoří hospodářský růst, inovaci i tvorbu pracovních míst.“

Reforma mimo jiné počítá s právem na přenositelnost údajů od jedné služby k druhé a s právem na to „být zapomenut“, tedy vymazat své osobní údaje, pokud tomu nebude bránit žádný zákonný důvod. Konec bude implicitnímu souhlasu se zpracováním údajů, uživatel s každým zpracováním bude muset svůj souhlas poskytnout přímo a informovaně.  Všechny případy narušení ochrany údajů, jako například velké úniky těchto údajů způsobené různými hackerskými útoky, budou muset být neprodleně oznámeny příslušným orgánům, nebude tedy možné, aby se o nich uživatelé dozvěděli až s větším časovým odstupem. Zároveň jsou předpisy koncipovány tak, aby zavazovaly i společnosti, které zpracovávají údaje evropských občanů mimo území EU.

Via cnet, EK