„Email“ už se oficiálně píše bez pomlčky

Zpravodajskou agenturu AP, celým názvem Associated Press, jistě není třeba představovat, zásobuje svými zprávami každý den podstatnou část lidí na planetě. Právě tato agentura stojí za projektem AP Stylebook, kde se novinář může seznámit s celou řadou důležitých jazykových informací (i když jde převážně o materiály pro anglicky mluvící pracovníky). Kromě jiného je součástí slovník, v němž lze nalézt vodítko ke správnému zápisu různých často používaných výrazů.

Jak se jazyk a jeho užití v čase vyvíjí, přizpůsobuje se i AP Stylebook. Například zhruba před rokem byl výraz „web site“ nahrazen výrazem „website“. Správný anglický zápis pro chytrý telefon má ovšem zase být „smart phone“, tedy dvě slova s mezerou a nikoli jedno slovo dohromady. Nejčerstvější změnou je pak odstranění pomlčky ze slova e-mail, správné znění tedy má být „email“. Agentura tuto změnu oznámila v pátek.

A co vy, milí čtenáři a blogeři, používáte ve slově e-mail pomlčku, nebo jej píšete raději bez ní? A v případě, že preferujete znění s pomlčkou, necháte se rozhodnutím AP zviklat?

(s pomlčkou a basta!, pozn. editora)

Via Mashable