Digitální mapa představuje projekty Světové banky

Projekt digitálních map nazvaný Mapping for Results pomáhaly vytvářet mapovací služby GeoIQ a Blue Raster. Zásluha patří i těm, kdo informace vytěžili ze stohů papírů, v nichž jedině je bylo možno nalézt předtím. Kromě celkového počtu projektů a základní mapy zobrazující jejich množství v jednotlivých zemích lze na mapách zjistit i to, kolik přesně peněz jde na jaký projekt.

Projekty jsou podle oblastí činnosti označeny rozdílnými ikonkami, na první pohled tak lze poznat, zda jde o projekt sociálních služeb a zdravotnictví, vzdělávání, dopravy či zemědělství. Lze si vybrat kteroukoliv zemi světa, kde Světová banka financuje nějaké aktivity, a těmto aktivitám se pak podívat blíže na zoubek. Získat lze i bližší informace o jednotlivých zemích, například HDP, počet obyvatel, průměrný věk dožití či státní dluh. Pro ukázku se můžete podívat například na mapu projektů v Angole a související sociálněpolitické informace o tomto státě.

Hlavní výhody nové mapy Světové banky jsou minimálně dvě. Za prvé, zpřístupní informace všem, kdo by snad v některé zemi plánovali rozvojový projekt, a budou moci v kontextu s projekty Světové banky takový nápad zvážit. Za druhé, v jednoduché formě mapa zpřístupní informace i obyvatelům samotné země, kteří mají touhu a možnosti se na podobných projektech sami podílet, či kteří by jich mohli nějakým způsobem využít pro zlepšení svojí životní úrovně.