comScore: Třetinu impresí online reklamy nikdo nevidí

Technologie nazvaná „Validated Campaign Essentials“ umožňuje analýzu toho, které reklamy se na stránce objeví tak, aby je uživatel mohl vidět. Prozatím je aplikovatelná pouze na běžné počítače, chytré telefony ani tablety s její pomocí analyzovat nelze.

Reklama se považuje za vnímatelnou, pokud se objeví na monitoru uživatele alespoň na jednu vteřinu. Zaručit, že se uživatel na reklamu skutečně podívá, samozřejmě nelze. Výhoda technologie tak spočívá alespoň v tom, že spolehlivě odhaluje ty případy, kdy reklamu uživatel ani vidět nemohl. Podíl impresí, které při aplikování těchto kritérií vyjdou z různých důvodů vniveč, je dle comScore 31 procent.

Nejčastější problém, proč imprese reklamy není relevantní, je ten, že reklama se nachází níže na stránce, kam uživatel nedoskroluje. Imprese se tak sice započítá (reklama se načetla), ale na uživatelově monitoru se marketingové sdělení nikdy neobjeví. Podobně je tomu tehdy, pokud se reklama nachází ve vrchní části stránky, ale dříve, než se načte (nebo uběhne požadovaná vteřina), je už uživatel níž.

comScore se zabývalo i případy, kdy se lokálně cílená reklama zobrazí uživateli, který je mimo cílenou oblast. V tomto ohledu vyšly v průměru vniveč 4 procenta zobrazených reklam, s až 15 procenty u některých konkrétních kampaní.

Via comScore