Čím víc přátel, tím víc času na Facebooku

Podle nejnovějšího výzkumu nazvaného Social Media Madness U.S. 2012 vzrostl za posledních šest let počet uživatelů sociálních sítí tři a půlkrát. Lidé v současnosti tráví na sociálních sítích v průměru 18 procent z celkového času online. A celé tři čtvrtiny uživatelů Facebooku, kteří mají více než sto přátel, navštěvují sociální síť denně.

Lidé, kteří mají širší síť kontaktů, také podle zjištění společnosti Netpop tráví více času posíláním e-mailů a dalšími virtuálními formami komunikace. Jak ale ukazuje následující graf, vezmeme-li poměr těchto aktivit v rámci celkového času stráveného sociálními aktivitami online, lidé s méně přáteli se zatím výrazně více soustředí na komunikaci e-mailovou než prostřednictvím sociálních sítí (nejtmavší šedé sloupečky versus sloupečky modré).

Druhý graf pak srovnává to, jak velkou část z času stráveného na sociálních médiích věnují ty které skupiny uživatelů různým účelům. Zatímco udržení kontaktu s rodinou a blízkými přáteli zaujímá přibližně stejný význam u všech skupin, situace se mění u kategorií „získávání informací“ (důležitější pro uživatele s méně přáteli) a „vyjádření sebe sama“ (důležitější pro uživatele s více přáteli).

Řadu dalších základních statistických údajů o používání sociálních médií americkými uživateli najdete přehledně v tomto videu:

 

Via AF