Cílení pomáhá zvyšovat reklamní rozpočty firem

Vyplývá to ze studie DIGIDAY věnované display reklamě a vlivům jejího cílení. Kromě toho, že cílovat svoje reklamní sdělení přes display reklamu hodlá tento rok 97 procent všech marketérů, tedy v podstatě všichni, většina z nich tvrdí, že cílení jejich reklamní rozpočty zvýšilo.

Studie rozlišuje na inzerenty a agentury. Prvně jmenovaní uváděli zvýšení rozpočtů v 52,8 procentech případů a snížení vůbec, ti druzí zvýšení v 48,2 procentech případů a snížení v 0,9 procentech případů. Trend je zde tedy jasný, cílená reklama vede k navýšení reklamních prostředků, otázkou je ale proč.

Podle níže uvedeného grafu jsou mezi třemi hlavními důvody větší efektivita, větší dosah a lepší měřitelnost. Hlavně třetí (a v menší míře druhé) zdůvodnění mělo mezi agenturami a inzerenty poměrně odlišné výsledky.

Proč cílení display reklamy zvyšuje rozpočet?

Poslední zajímavostí je srovnání v počtu ukazatelů, podle nichž byla reklama cílena. Zatímco inzerenti se obvykle pohybují mezi dvěma (40 procent kampaní) až čtyřmi (tři i čtyři ukazatele shodně 17 procent), agentury jsou mnohem sofistikovanější a využívají všechny možnosti mnohem rovnovážněji, s důrazem na využití spíše většího počtu ukazatelů. Nejoblíběnějším počtem pro ně byla trojka:

Počet ukazatelů, podle nichž inzerenti a agentury cílují svou reklamu

Via eMarketer