Amazon zatím smí používat spojení „App Store“

Apple na Amazon podal žalobu, protože se jeho právníci domnívají, že Amazon používáním spojení App Store zasahuje Applu do jeho práva na duševní vlastnictví. Protože ale nějakou dobu trvá, než než soud plnohodnotně rozhodne, pokoušel se Apple zároveň domoci zákazu pro Amazon formou předběžného opatření.

Při předběžném opatření soud před průběhem samotného sporu jedné straně uloží povinnost, aby se zdržela poškozujícího jednání, které je ve sporu žalované. V rámci soudního rozhodnutí je pak toto opatření buď potvrzeno plnohodnotným rozsudkem, nebo zrušeno. Je samozřejmě třeba předložit důkazy, které uložení předběžného opatření dostatečně odůvodňují.

Zatímco Amazon argumentoval, že App Store je natolik obecný pojem, že na něj nelze mít výhradní právo (podobně argumentoval před nedávnem také Microsoft), soudkyně Phyllis Hamilton se pro zamítnutí předběžného opatření rozhodla z jiného důvodu. Applu se podle ní totiž nepovedlo dostatečně přesvědčivě zdůvodnit, že by slovní spojení „App Store“ v případě obchodu Amazonu s aplikacemi pro Android způsobovalo nebezpečí záměny a tím možnost parazitování na obchodním jménu a pověsti. Spor se tak definitivně rozhodne až v líčení před soudem, které by mělo proběhnout v řádu měsíců.

Via VB, AW