Načítám Akce
  • akce již proběhla.

Agricultural Innovation Academy 2019 Brno

Čtvrtek 21. 3.

Získejte povědomí o nových technologiích v zemědělství, zjistěte, jak vám mohou pomoci, a otestujte je na vlastním pozemku.

Díky akademii inovací (AIA):

  • zjistíte, že nové technologie nejsou složité na obsluhu ani náročné na implementaci,
  • dozvíte se, jak fungují IoT senzory a jak lze pomocí predikčních modelů předpovědět výskyt škůdce,
  • od nás získáte podporu při variabilních aplikacích a instalaci senzorů,
  • zlepšíte management farmy a zefektivníte komunikaci s externími partnery.
  • Zemědělská akademie inovací bude mít 3 části: školení, testování, závěrečné semináře.

Školení se zaměřením na dostupné inovace v zemědělství

Odborníci pro jednotlivé oblasti vám formou školení představí družicová data, precizní zemědělství, telematiku, sledování strojů, IoT čidla, predikce chorob a škůdců pro vybrané plodiny, sledování podmínek v posklizňových halách a silech, management závlah s využitím půdních čidel. Rozšířte si obzory napříč aktuálními technologickými vychytávkami pro farmy a na cokoliv se zeptejte.

Na školení se budete moci přihlásit do testování technologií na svých polích.

Spoluorganizátoři AIA 2019:

GISAT se zaměřuje na zpracování analýzy družicových dat (prostorová variabilita porostů, biofyzikální charakteristiky porostů) pro vybrané podniky.

STROM PRAHA poskytuje podporu při přípravě souborů variabilního hnojení a setí pro terminály, poskytnuje demo strojů a provedení variabilních operací (hnojení/setí) na pozemcích podniků, které nemají potřebnou techniku.

MENDELU pomáhá při školeních, konzultacích při přípravě variabilnich map pro hnojení a setí, spoluprácuje při návrzích doporučení pro využívání technologií precizního zemědělství pro zemědělské podniky.

Místo konání

CleverMaps
Vídeňská 101/119
Brno, Česká republika
+ Google Mapa