Televizní spoty použité jako mobilní videoreklama příliš nebodují

Mobilní marketingová agentura Celtra vypracovala studii, ve které porovnává, jak si na mobilech vedly různé typy marketingových videí pokud jde o engagement zákazníků. Reklamy byly primárně posuzovány podle své délky a typu. Ze zkoumání vyplynulo, že televizní reklamní spoty mobilní uživatele moc neoslovují.

Celtra zkoumala celkem čtyři délky videí, které tematicky poměrně přesně odpovídaly různým typům obsahu:

  • 1-30 sekund – videa této délky byly převážně televizní reklamní videospoty, jen použité pro účely mobilního marektingu
  • 31-60 sekund – podstatnou část této skupiny tvořily trailery na filmy vytvořené cíleně pro mobilní prostředí, i v ostatních případech ale šlo o obsah vytvořený pro mobilní telefony
  • 61-150 sekund – stejně jako u následující skupiny, šlo především o krátké videoprezentace
  • nad 150 sekund – opět videoprezentace, v tomto případě ovšem již delšího charakteru

Výzkumníci to, jakým způsobem uživatelé videa sledují, zkoumali dvěma způsoby. Prvním bylo sledování toho, v kolikáté čtvrtině videa uživatel přehrávání vypnul, tzv. odpadl. Ve druhém pokusu pak sledovali aktivitu uživatelů po vteřinách, čímž ji zachytili věrněji. Grafy jsou vytvořeny z prvního pokusu, ve druhém pokusu se nicméně ukázalo, že většina uživatelů, kteří odpadají v poslední čtvrtině, video přehraje až skoro do konce, vynechávají pouze závěrečné vteřiny, kde je obvykle zobrazováno logo společnosti či jiné její symboly.

Když přijde na odpadání diváků, nejhůře si vedla právě první skupina do 30 vteřin, která byla převážně tvořena videospoty vytvořenými pro televizní vysílání. To byl velký rozdíl od obsahu v ostatních délkových kategoriích, který byl převážně vytvořen cíleně pro mobilní telefony. Jak je vidět na grafu výše, tento fakt se projevil v tom, kolik uživatelů se na spoty dodívalo do konce. Rozdíl oproti nejúspěšnější kategorii 31-60 sekund, zahrnující převážně trailery k filmům, byl přes 15 procent z počtu uživatelů, kteří reklamu spustili, velký byl ale i vůči dalším skupinám, když nikde neklesl pod 12 procent. Údaj v každém políčku říká, kolik uživatelů video ještě sledovalo na konci každé jeho čtvrtiny. Poslední číslo nad zamodřeným políčkem pak udává, kolik uživatelů se na video dodívalo až do konce.

Pokud se vezmou videoreklamy obecně, tyto spoty si mezi uživateli vedly dobře. Zásluhu na tom ovšem mají delší spoty vytvořené cíleně pro mobily, které slabý výsledek televizních spotů vyvážily. Jednoznačně vyhrály trailery k filmům, což asi nepřekvapí, videoprezentace mají lehkou ztrátu za reklamami.

Co z toho všeho vyplývá? Nepoužívat jako mobilní video televizní spoty a držet se v délkovém rozmezí 31-60 sekund, ve kterém uživatelé videu věnují největší pozornost.

Total
0
Shares
Další články