Spouštíme seriál Práce v digitálu – chceme posouvat a propojovat český trh práce

Tématu hledání zaměstnanců a všemu pozitivnímu i negativnímu s tím spojeným jsme se již několikrát věnovali. Vzhledem k situaci na českém trhu práce si ale myslíme, že je třeba se záležitostem, jako je recruitment, hiring, práce s lidskými zdroji, rozvoj zaměstnanců a mnohé další, věnovat více. Chceme pro to poskytnout prostor na Těchinternetech, abychom mohli společně celou scénu posouvat a vzájemně si předávat své know-how.

Novou rubriku jsme nazvali Práce v digitálu a má za cíl informovat, edukovat a popisovat aktuální trendy na trhu práce, a to nejen v oblasti IT a digitálního světa. Vzhledem k tomu, že je dnes ale napříč všemi odvětvími největší potíž právě s technickými pozicemi, jako jsou IT inženýři, programátoři a další, a že úspěch prakticky každé firmy dnes závisí právě na informačních technologiích, je toto zaměření příhodné.

Chceme oslovovat agentury, startupy, firmy, HR odborníky, headhuntery – zkrátka všechny, kteří mají k tématu co říct a mají s ním své zkušenosti. Ať už z jedné či druhé strany. Chceme zmapovat, jaké strategie používají pro nábor velké firmy, jak se tomuto pro rozvoj důležitému aspektu věnují startupy a jak do celého procesu vstupují agentury.

Zároveň je důležitý také pohled z druhé strany, a to jak se na celou věc dívají ti, které firmy hledají, samotní vývojáři a mnoho dalších odborníků, jichž je nedostatek. V celé rovnici jsou pak neméně důležité také školy a obecně vzdělávací instituce, s nimiž začínají některé firmy stále více spolupracovat. Jiným způsobem se totiž ke kvalifikované pracovní síle ani nejde dostat.

Pokud se chcete do našeho seriálu zapojit, napište nám na adresu ondrej@tyinternety.cz. Věříme, že společně dokážeme předat cenné zkušenosti, inspirovat a posouvat se vstříc moderním a efektivním řešením.

Nízká nezaměstnanost jako problém

Aktuálně je sice v České republice přes 160 tisíc odborníků v IT, ale přesto jich je stále zásadní nedostatek. Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí byla v září nezaměstnanost pouhých 3,8 procenta. To je aktuálně nejnižší údaj v rámci celé Evropské unie a trvalé snižování nezaměstnanosti, k němuž dochází již téměř čtyři roky, působí firmám stále větší potíže při hledání nových zaměstnanců. Před dvěma lety poptávka firem převyšovala nabídku pracovníků dvojnásobně, dnes už je to trojnásobek a situace se nezlepšuje.

Pracovní síla tak chybí v České republice naprosto ve všech oborech, kritický nedostatek hlásí dopravci nebo zdravotnická zařízení. Spojujícím prvkem jsou ale IT specialisté, kterých by se u nás uživilo klidně třikrát tolik. Největší překážkou je pak obvykle jejich míra kvalifikovanosti. Přitom, opět podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí, pracuje v rámci Evropské unie kolem 115 tisíc Čechů, kteří často potřebnou kvalifikaci mají. Byť pochopitelně ne vždy v oboru IT.

„V současnosti narostla poptávka po IT odbornících v souvislosti s digitalizací, prací s daty, nároky na IT bezpečnost, internetem věcí a podobně. Mnoho IT odborníků se uplatňuje také v začínajících firmách a startupech,“ potvrzoval v létě současné trendy Jan Silber, zakladatel Jobstack.it. „Ajťáci“ jsou zkrátka potřeba všude, protože minimálně se základními informačními technologiemi dnes pracují všichni.

Když umím, můžu si vybírat

Kdo má dnes v technických a informačních oborech znalosti, může si z pracovních nabídek vybírat. Mezi firmami tak obvykle ani nedochází ke klasickému hledání, ale o IT specialisty se vzhledem k převisu poptávky spíše přetahují navzájem. Důsledkem jsou jednak nadstandardní benefity, různé možnosti profesního rozvoje a další atraktivní nabídky, na druhé straně ale často dochází k tomu, že firmy musejí slevit ze svých nároků na top kvalitu pracovníků.

„Kvůli nedostatku odborníků v IT dochází k přeplácení, nezdravému rozmazlování a v konečném důsledku i snižování výkonnosti pracovníků v IT. Situace na trhu dovoluje relativně dobře přežívat i méně schopným specialistům místo toho, aby je nutila se snažit,“ míní Michal Pavlorek, e-commerce director ve společnosti eD’ system Czech. Někdy ovšem firmy, které nemohou najít dostatečně kvalitní talent, zkrátka nemají na výběr, než sáhnout po méně kvalifikovaném pracovníkovi.

Tento problém se ale zdaleka netýká pouze jednodušší práce s počítači, ale také mnohem obsáhlejších oborů, jako je například tzv. Průmysl 4.0, který má přinést digitalizaci a automatizaci výroby a všech současných postupů. Politická garnitura v České republice kolem tohoto tématu chodí spíše po špičkách, ale na problémy s nevyhnutelným nasazením nových trendů naráží i samotné firmy.

Podle průzkumu poradenské společnosti EY je největší překážkou v implementaci prvků Průmyslu 4.0 pro 57 procent dotázaných firem nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců, kteří by dokázali s novými technologiemi odborně pracovat a využít jejich potenciál. „Dnes již u Průmyslu 4.0 nejde o nedostupnost technologií, ale primárně o lidský faktor. Jako červená nit se táhne výrobními firmami nedostatek zkušeností s transformací a definováním strategického pohledu na zavádění moderních prvků do firmy, což výrazně brzdí větší úspěchy na poli digitalizace,“ říká Jan Burian, senior manažer oddělení podnikového poradenství společnosti EY.

Bez škol není odborníků

Podle oslovených respondentů by ovšem mohla pomoci s řešením těchto překážek státní podpora do oblasti rozvoje nových studijních oborů zaměřených na interdisciplinární integraci a mezioborové zkušenosti. Dlouhodobá nečinnost na nejvyšší politické úrovni, odkud by mělo nastolování agendy týkající se právě současných trendů nejen v rámci průmyslu 4.0, ale také v oblasti vzdělávání přicházet, situaci nevylepšuje.

Nedostatek učitelů, tedy i těch, kteří by dokázali nové odborníky vychovat, je dlouhodobě známý problém. „Když přijde vhodný kandidát s tím, že by rád studentům předal své zkušenosti, narazí na legislativu. Aby mohl působit jako středoškolský učitel, musí mít vysokoškolské plus pedagogické vzdělání, a to mnohé úspěšné IT odborníky od učitelství odradí,“ upozorňuje na sílící problém Martin Vodička, ředitel Soukromé střední školy výpočetní techniky.

Problém pochopitelně není jen na středních školách, ale také těch vysokých. Mnoho firem se už ale nicméně vzhledem k akutnímu nedostatku pracovní síly nezaměřuje jen na vysoké, ale rovnou i střední školy. Firmy se snaží s potenciálními novými posilami a absolventy navázat kontakt co nejdříve a jednak si je tak pojistit a zároveň co nejdéle vychovávat. Klidně hned po maturitě.

„V oblasti IT se stalo novým trendem začít pracovat hned po střední škole. Studenti si sice uvědomují důležitost vysokoškolského vzdělání a 98 procent našich maturantů si přihlášku na vysokou školu podá, ale stále častěji se stává, že studium přeruší nebo ukončí, aby využili pracovní příležitosti, které jim sílící poptávka firem nabízí,“ doplňuje Martin Vodička. Potvrzuje tak fakt, že mnoho firem už vzhledem k praktickým dovednostem mladých „ajťáků“ navázalo dlouhodobou spolupráci se specializovanými středními školami. Začínajícím odborníkům, kteří chtějí dále studovat na vysoké škole, nabízejí zkrácené pracovní úvazky a časově flexibilní práci z domova.

Pracovní portály ztrácí svou pozici

Zajímavé je pak v rámci aktuálního dění na trhu práce sledovat i to, jak dnes lidé vlastně práci hledají. Dominantní pozici si sice nadále drží pracovní portály, ale stále více Čechů hledá nové výzvy přes personální agentury, sociální sítě anebo na doporučení přátel. Výsledky průzkumu kandidátských preferencí, který realizovala personální agentura Grafton Recruitment, odpovídají současné situaci, kdy se firmy snaží oslovit potenciální zaměstnance všemi možnými způsoby.

„Referenční program v uplynulém roce zavedla většina velkých českých zaměstnavatelů. Za doporučení nového kolegy díky němu mohou stávající zaměstnanci inkasovat nemalé odměny,“ vysvětluje Jitka Součková, marketingová manažerka Grafton Recruitment. Právě referenční programy zaznamenávají vůbec nejvyšší nárůst, co se týče způsobu najímání a hledání nových lidí.

Proti tomu například kdysi úspěšná tradiční inzerce v médiích anebo na úřadech práce víceméně ztratila efekt. I proto nabírají na popularitě personální agentury. „Obliba personálních agentur roste zejména díky přesunu většiny schopných kandidátů do skupiny pasivních uchazečů, které je nutné hledat jinak než prostým vystavením inzerce na pracovním portále. A na to nemají interní HR týmy často kapacitu ani potřebné know-how,“ doplňuje Jitka Součková.

Pojďte s námi modernizovat trh práce

Do toho všeho pak vstupuje také jedna ze studií Gallupova ústavu, podle níž čtyři pětiny lidí jejich práce nebaví. Přesto v ní zůstávají. Důvody se různí, ale ať už to je strach z neznámého prostředí, ztráty jistého pro nejistý výdělek nebo potřeba zůstat věrný firmě, v níž daný zaměstnanec vyrostl, příležitost pro změnu zaměstnání nebyla nikdy lepší.

Nezaměstnanost je v České republice nejnižší za posledních téměř dvacet let, a tak je nabídek práce dostatek. Chce to jen trochu odvahy, ale rozhodně není důvod zůstávat někde, kde vás to nebaví. To je ale individuální záležitost.

V našem seriálu Práce v digitálu chceme dát prostor těm, kteří přinášejí do všech výše zmíněných oblastí napojených na trh práce inovativní řešení, a také těm, kteří třeba svou práci snů teprve hledají. Jak by měl moderní trh práce vypadat podle vás?

Pokud se chcete do našeho seriálu zapojit, napište nám na adresu ondrej@tyinternety.cz. Věříme, že společně dokážeme předat cenné zkušenosti, inspirovat a posouvat se vstříc moderním a efektivním řešením.

Total
0
Shares
Další články
Přečtěte si více

Videa z La Degustation Online na téma mobilních zařízení

Druhé setkání nad jídlem, internetem a marketingem ze série La Degustation Online dostalo podtitul Z počítačů do mobilů a zase zpět, aneb má vám agentura dodat aplikaci, nebo web? Organizátoři se zaměřili na výhody a nevýhody různých přístupů k tvorbě obsahu pro mobilní zařízení a záznam celého večera si nyní můžete pustit také ve formě videa.